Simon Fraser vs BYU on 4/3/2015

3:00PM MDT @ Brigham Young University - South Field Stadium