Utah State vs Santa Clara on 3/13/2015

3:00PM PDT @ Santa Clara University