Stanford vs Sonoma State on 5/2/2015

10:30AM PDT @ Novato High School