Miami (FL) vs Florida on 3/25/2016

7:00PM EDT @ University of Florida