Georgia vs Georgia Tech on 3/27/2006

3:00PM EDT @ TBD