GVSU vs Kennesaw State on 3/6/2016

11:00AM EDT @ Vanderbilt University