Sierra Nevada vs Chico State on 2/14/2016

1:00PM PDT @ University Stadium - Chico