Oakland vs Dayton on 3/31/2006

2:00PM EDT @ Dayton