Utah Valley vs Arizona on 2/6/2016

3:00PM MDT @ University of Arizona