Miami (Ohio) vs Purdue on 5/1/2016

3:00PM CST @ Washington University - South Campus