UC Santa Cruz vs Sierra Nevada on 4/30/2016

9:00AM PDT @ Novato High School