Arizona vs BYU on 4/1/2006

12:00PM MDT @ Brigham Young University