Utah State vs BYU on 4/1/2006

3:00PM MDT @ Brigham Young University