Illinois vs Miami (Ohio) on 3/12/2017

2:00PM EDT @ Mason High School