Florida vs Miami (FL) on 4/8/2017

5:00PM EDT @ University of Miami