Texas State vs Houston on 3/4/2017

12:00PM CST @ University of Houston