Nebraska vs Oklahoma on 2/11/2017

12:00PM CDT @ University of Oklahoma