UNLV vs Nevada on 2/18/2017

1:00PM EDT @ University of Nevada - Reno