Sonoma State vs BYU on 4/21/2006

3:00PM MDT @ Brigham Young University