Illinois State vs Miami (Ohio) on 2/11/2017

2:00PM EDT @ Mason High School