St. Edward's vs Trinity on 2/4/2017

2:00PM CDT @ Trinity University