Stanford vs Arizona on 2/19/2017

9:30AM EDT @ UCLA