North Texas vs Houston on 4/17/2006

3:00PM CDT @ University of Houston