Kansas vs Iowa State on 4/14/2018

3:00PM EDT @ University of Nebraska