MSU-Mankato vs Kansas on 4/15/2018

9:00AM EST @ University of Nebraska