MSU-Mankato vs Kansas on 4/15/2018

9:00AM EDT @ University of Nebraska