BYU vs Texas on 3/8/2018

7:00PM CDT @ University of Texas