GVSU vs Dayton on 4/7/2018

2:00PM EDT @ Chaminade Julienne Catholic