BYU vs Stanford on 2/22/2018

7:00PM PST @ Stanford University