Colorado vs BYU on 4/27/2018

7:00PM EDT @ Utah Valley University