Colorado vs BYU on 4/27/2018

7:00PM EST @ Utah Valley University