GVSU vs St. Thomas on 3/8/2019

2:30PM EDT @ Vanderbilt - Natchez Trace Field