Dayton vs St. Thomas on 3/10/2019

12:30PM EDT @ Vanderbilt - Natchez Trace Field