Georgia vs Florida on 3/22/2019

7:00PM EDT @ University of Florida