Carleton vs South Dakota on 3/4/2006

7:00AM CDT @ University of South Dakota