Dayton vs GVSU on 4/12/2019

3:00PM EST @ Detroit Catholic Central High School