HSU vs Tarleton St on 2/9/2019

2:00PM CDT @ Tarleton State University