BYU vs South Carolina on 3/14/2019

5:30PM PST @ UC Santa Barbara