BYU vs South Carolina on 3/14/2019

5:30PM PDT @ UC Santa Barbara