SMU vs Nevada on 3/9/2019

7:00PM EDT @ University of Nevada - Reno