SMU vs Sonoma State on 3/10/2019

11:30AM PDT @ University of Nevada - Reno