Miami (Ohio) vs Illinois on 2/29/2020

4:00PM EDT @ University of Illinois