Carleton vs St. Thomas on 4/16/2006

9:00AM EDT @ TBD