Sierra Nevada vs Nevada on 2/23/2020

1:00PM PDT @ University of Nevada - Reno