UC Santa Barbara vs Santa Clara on 4/4/2020

7:00PM PDT @ Santa Clara University