UC Davis vs Santa Clara on 2/11/2007

8:00AM PDT @ Santa Clara University