Sierra Nevada vs Sonoma State on 3/13/2022

1:00PM PDT @ Sonoma State University