Utah vs BYU on 3/16/2022

7:00PM MDT @ Brigham Young University