BYU vs Utah Valley on 3/30/2022

7:00PM EDT @ Utah Valley University