Miami (Ohio) vs Dayton on 3/31/2022

5:00PM EDT @ Dayton