BYU vs Santa Clara on 3/12/2022

12:00PM EST @ Santa Clara University