St. Mary's vs Gonzaga on 4/1/2007

7:30AM PDT @ Mulligan Field (Gonzaga)