Florida State vs Georgia on 3/19/2023

3:00PM EDT @ Mountain Park Park